Ny versjon av Decom Desktop er klar for release, og vil kunne tas i bruk fra den 10.mai!

Den nye versjonen er avhengig av en oppdatering av Decom server, som er planlagt gjennomført denne dagen mellom 12:00 og 13:00. Ny versjon av Decom Desktop vil bli gjort tilgjengelig samtidig, og kan installeres og benyttes etter dette.


Eldre versjoner av Decom, tilbake til versjon 1.4, vil fortsatt være mulig å bruke, men vil ikke lenger ha mulighet til å laste ned eller opp templates til server. Utenom dette vil eldre versjoner fungere som normalt, inkludert mulighet for å laste ned offline key for bruk på isolert miljø.


Vi anbefaler alle å oppdatere sin Decom til versjon 1.7 når denne kommer 10.mai.


Still gjerne spørsmål til Petter Høiaas om det er noen. Release-detaljer og oppgraderingssteg vil følge releasen på Decom support-siden den 10.mai.